Domů Výhody AnaJet O nás Certifikáty Kontaktujte nás Události Zajímavosti Brother-czech

Tisk na tmavé a černé oděvyAnaJet inkoustové kazety
YMCK + YMCK konfigurace na světlé
materiály bez bílé barvy


AnaJet inkoustové kazety
YMCK+ WWWW konfigurace pro
tisk včetně bílé barvy

Jedna tiskárna pro světlé i tmavé oděvy
Jednou tiskárnou můžete tisknout jak na světlé, tak i na tmavé materiály. S AnaJet tiskárnou se nemusíte rozhodovat, jestli koupit jeden nebo druhý typ. Dokážete tisknout jak na světlé i tmavé materiály ihned po sobě, bez jakéhokoliv dalšího nastavování. Jednoduše jsou vloženy kazety CMYK a čtyři kazety s bílým inkoustem. Vše ostatní se již udělá automaticky. Pokud budete tisknout pouze na světlé materiály, můžete nainstalovat dva sety kazet CMYK pro větší barevný efekt.

Bílý inkoust a tiskárny na přímý potisk
Všechny bílé inkousty do tiskáren na textil jsou dnes založeny na TiO2 – Dioxid titanu. TiO2 je látka, která je součástí bílé barvy a má tendenci se usazovat a tím i často zanášet či ucpávat inkoustové cesty. Díky tomu je charakteristické pro tiskárny založené na bázi TiO2 inkoustů, že požadují poměrně hodně a času a peněz na údržbu, čištění a servis.

Inkousty na bázi TiO2 mají tři důležité požadavky na inkoustový tok:

  1. Inkousty se musí pravidelně míchat, musí se provádět čištění tiskové hlavy nebo protřepávat kazetami.

  2. Bílý inkoust se nesmí dostat do styku se vzduchem, jinak se bílá barva lepí a brzdí a ucpává průtokový systém. Se systémem inkoustů AnaJet v hermeticky uzavřených kazetách se tímto bodem nemusíte vůbec znepokojovat. Inkousty v lahvích zde nejsou dovoleny, bílý inkoust není vystaven působení vzduchu.

  3. Tiskárna potřebuje pravidelné čištění pomocí čistících aplikátorů pro vyjmutí zbytků inkoustů.

Základní princip tisku na černé oděvy
Dnešní technologie tisku na černé oděvy obecně vyžadují dva důležité kroky , které mají ve svém konečném důsledku vliv na výsledek tisku. A nezáleží na tiskové metodě, které je použita.

- Krok 1 je chemická předpříprava trička tak, aby byl bílý inkoust látkou lépe přijat. Je to sice jednoduchý proces nástřiku chemického roztoku na oblast budoucího tisku, ale je to zároveň klíč k úspěchu výsledného efektu. Seznamte se proto dobře s doporučeným postupem a striktně ho dodržujte.

- Krok 2 je samotný tisk na tiskárně. Nejdříve bude nanesen na plochu budoucího obrázku bílý inkoust tak, aby se vytvořil bílý podklad, a následně na tento podklad budou aplikovány ostatní barvy. Tiskárna bude tedy nanášet všechny ostatní barvy na bílý základ.

Tento postup - tyto dva kroky jsou standardním procesem u všech tiskáren na textil bez ohledu na to, zda tisknou digitální metodou nebo klasickým sítotiskem.

A protože bílý inkoust je z podstaty složení materiálu pro práci s ním obtížný, většina typů tiskáren má problémy se zasycháním a ucpáváním inkoustových cest. AnaJet - hermeticky uzavřený systém inkoustového toku, vyvinutý přímo a pouze pro tisk na textil, snižuje tyto nároky na údržbu na minimum

Efektivita tiskáren AnaJet
U většiny běžných tiskáren si můžete vybrat mezi verzí pouze pro tisk bez bílé barvy nebo verzí včetně tisku bílou barvou. Druhá varianta u většiny tiskáren snižuje produktivitu tisku velmi pomalým tiskem na tmavá trička. Tento problém však u AnaJet tiskárny neexistuje. U AnaJet tiskárny jednoduše nastavíte přepínač tiskového módu na jednu či druhou variantu bez jakékoliv ztráty efektivity. To je velká konstrukční výhoda tiskárny AnaJet.